• 01-5.jpg
 • 01-16.jpg
 • 01-11.jpg
 • 01-14.jpg
 • 01-13.jpg
 • 01-22.jpg
 • 01-18.jpg
 • 01-4.jpg
 • 01-12.jpg
 • 01-23.jpg
 • 01-3.jpg
 • 01-20.jpg
 • 01-6.jpg
 • 01-17.jpg
 • 01-1.jpg
 • 01-7.jpg
 • 01-21.jpg
 • 01-9.jpg
 • 01-10.jpg
 • 01-19.jpg

"ไมโลสนับสนุนให้น้องๆ เล่นกีฬา"

21 สิงหาคม 2561

ไมโลได้จัดกิจกรรม "ไมโลสนับสนุนให้น้องๆ เล่นกีฬา" เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้น้องๆ โรงเรียนวัดกิ่งแก้วมีสุขภาพกายและใจที่ดี ทั้งนี้กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการออกกำลังกายด้วยท่าแอโรบิก มีพี่ๆโค้ชฟุตบอลมาสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลให้น้องๆ และทุกคนได้ดื่มไมโลในตอนเช้ากันจนอิ่มเอมกันไปเลยทีเดียว 

ขอขอบคุณไมโลที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆได้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า