นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดอยุธยา

3 สิงหาคม 2561

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดไชยวัฒนาราม  วัดพุทไธศวรรย์  พระอารามหลวง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เจ้าสามพระยา  หมู่บ้านโปรตุเกส และ ตลาดน้ำอโยธยาและตลาดน้ำอโยเดีย  จังหวัดอยุธยา