นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดนครปฐม

1 สิงหาคม 2561

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐม