การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

7 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) กิจกรรมเป็นไปอย่างอย่างสนุกสนานได้ทั้งความรู้และเสียงหัวเราะตลอดทั้งกิจกรรม