1. ข่าวกิจกรรม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แจ้งกำหนดการของโรงเรียน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

  แจ้งกำหนดการของโรงเรียน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

           เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการให้ทุกโรงเรียนติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และทางการ จึงประกาศกำหนดต่าง ๆ ให้ท่านได้รับทราบ 
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

           ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) เวลา 08.30 เป็นต้นไป   
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น อ.3 ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2562

  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น อ.3 ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2562

            โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น อ.3 ป.1 และ ม.1 โดยชั้น อ.3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.62 - 4 มี.ค.62 ชั้น ป.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 มี.ค.62  และชั้น ม.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27  มี.ค.62 .....
 • ประชาสัมพันธ์หยุดเรียน ระดับชั้น ป.1-3

  ประชาสัมพันธ์หยุดเรียน ระดับชั้น ป.1-3

  ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้วใด้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหยุดทำการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง